SULTAN ABDÜLMECİD HAN TUĞRALI BERAT

Tuğra: Abdülmecid
Tarih: 3 Rebiülevvel 1265 (27 Ocak 1849)
Yazı: Divani
Cinsi: berat
Haremeyn vakıflarına bağlı Köprülü Mehmed Paşa vakfından olmak üzere Hacı karyesi camii imamlığı ve yine buradaki mektep muallimliğinin Seyyid Hafız Mehmed Halife’ye verilmesine dair berat.

Ölçü: 59 x 54.5 cm. (Çerçevesiz)