SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI BERAT

Tuğra: II. Abdülhamid
Tarih: 2 Muharrem 1320 (11 Nisan 1902)
Yazı: Divani
Cinsi: berat
Sivas’taki Paşabey mescidi Seyyid Ahmed ve Hacı Ali vakıflarının imamlık ve çocuk muallimliği cihetinin Mehmed Şükrü’ye verildiğine dair berat.

Ölçü: 77.5 x 52.5 cm. (Çerçevesiz)