SULTAN III. AHMED TUĞRALI BERAT

Tuğra: III. Ahmed
Tarih: 15 Receb 1115 (25 Kasım 1703)
Yazı: Divani
Cinsi: berat
Humus’taki Şeyh Abdu’n-Nâfi'de mütevellilik hizmetinin Seyyid Selim’e verildiğine dair berat.

Ölçü: 58 x 21 cm. (Çerçevesiz)