SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN TUĞRALI BERAT

Tuğra: II. Abdülhamid
Yazı: Divani
Tarih: 13 Rebiülevvel 1316 (1 Ağustos 1898)
Konu: Süvari sınıfından Hasan Efendi’ye Yunan muharebesi iftihar nişanı verildiğine dair berat.

Ölçü: 57 x 28 cm. (Çerçevesiz)