KELİME-İ ŞEHADET AMENTÜ GEMİSİ

Hicri 1337 tarihli. Tuval üzeri yağlıboya. Amentü gemisi. Besmele-i Şerif, Kelime-i Tevhid ve Allah lafzının yer aldığı esere Amentü duası olan "Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi hayrihî ve şerrihî mine'llāhi teâlâ; ve'l-ba'sü ba'de'l-mevti hakk.'' yazılı olup; "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir.'' anlamına gelmektedir.

Ölçü: 47 x 23.5 cm. (Çerçevesiz)