ÖZEL MUHAFAZASINDA OSMANLI 1. DERECE OSMANİ NİŞANI VE ŞEMSESİ

19. yy. Osmanlı Dönemi. 1. Rütbe. Özel muhafazasının içerisinde. Nişan ve şemseden oluşan tam takım. Kurdeleli. Darphane-i Âmire. Altın ve gümüş üzerine mine işçilikli. Padişahın huzurunda kayd-ı hayat şartıyla takılan, Sultan Abdülaziz Han döneminde (Hicri 1278) ihdas edilmiş eser Eski Türkçe (Osmanlıca) ile “Osmanlı Devleti'nin Hükümdarı, Allah'ın yön göstermesine dayanan Abdülaziz Han” yazılıdır. Yüksek sanat değerine ve kondüsyona sahip eser koleksiyonluktur.

Ölçü: Nişan: 60 x 60 mm. Şemse: 90 x 90 mm.