Osmanlı Devlet Armalı Para Kesesi

Kumaş üzeri kök boya ile dokunmuş devlet armalı ve gümüş sırmalıdır. İpsiz 33x15cm boyutundadır.